SoundPeats

[NC] Tai nghe TWS SoundPeats Capsule 3 Pro | ANC&Bluetooth 5.3 | Chế độ xuyên âm | SoundPeats Việt Nam Phân Phối

In stock

1,080,000 
SKU: soundpeats capsule 3 pro đen có mic
Màu Sắc

Đen Có Mic, Hồng Có Mic, Xanh Có Mic

[NC] Tai nghe TWS SoundPeats MINI PRO HS | ANC&Bluetooth 5.2 | Chế độ xuyên âm | SoundPeats Việt Nam Phân Phối

In stock

1,180,000 
SKU: soundpeats mini pro hs đen có mic
Màu Sắc

Đen Có Mic, Hồng Có Mic, Xanh Có Mic

[NC] Tai nghe TWS SoundPeats LIFE | ANC&Bluetooth 5.2 | Chế độ xuyên âm | SoundPeats Việt Nam Phân Phối

In stock

990,000 
SKU: soundpeats life đen có mic
Màu Sắc

Đen Có Mic, Trắng Có Mic, Xanh Dương Có Mic

[NC] Tai nghe TWS SoundPeats T2 | ANC&Bluetooth 5.1 | Chế độ xuyên âm | SoundPeats Việt Nam Phân Phối

In stock

1,170,000 
SKU: soundpeats t2 đen có mic
Màu Sắc

Đen Có Mic, Trắng Có Mic, Xanh Dương Có Mic

[NC] Tai nghe TWS SoundPeats AIR3 DELUXE HS | ENC&Bluetooth 5.2 | Game Mode | SoundPeats Việt Nam Phân Phối

In stock

1,190,000 
SKU: soundpeats air3 deluxe hs đen có mic
Màu Sắc

Cyan Có Mic, Đen Có Mic, Hồng Có Mic, Trắng Có Mic

[NC] Tai nghe TWS SoundPeats AIR3 PRO | ANC&Bluetooth 5.2 | Chế độ xuyên âm | SoundPeats Việt Nam Phân Phối

In stock

1,190,000 
SKU: soundpeats air3 pro đen có mic
Màu Sắc

Cyan Có Mic, Đen Có Mic, Hồng Có Mic, Trắng Có Mic

[NC] Tai nghe TWS SoundPeats H2 | Bluetooth 5.2 | Game Mode | SoundPeats Việt Nam Phân Phối

In stock

1,290,000 
SKU: soundpeats h2 bạc có mic
Màu Sắc

Đen Có Mic, Hồng Có Mic, Xanh Có Mic

[NC] Tai nghe TWS SoundPeats MINI PRO | ANC&Bluetooth 5.2 | Chế độ xuyên âm | SoundPeats Việt Nam Phân Phối

In stock

1,180,000 
SKU: soundpeats mini pro đen có mic
Màu Sắc

Đen Có Mic, Hồng Có Mic, Xanh Có Mic