ACOUSTIC

[NC] Tai nghe TWS SoundPeats MINI PRO HS | ANC&Bluetooth 5.2 | Chế độ xuyên âm | SoundPeats Việt Nam Phân Phối

In stock

1,180,000 
SKU: soundpeats mini pro hs đen có mic
Màu Sắc

Đen Có Mic, Hồng Có Mic, Xanh Có Mic

[NC] Tai nghe TWS SoundPeats H2 | Bluetooth 5.2 | Game Mode | SoundPeats Việt Nam Phân Phối

In stock

1,290,000 
SKU: soundpeats h2 bạc có mic
Màu Sắc

Đen Có Mic, Hồng Có Mic, Xanh Có Mic

[NC] Tai nghe TWS SoundPeats MAC | Bluetooth 5.0 | Chống nước IPX7 | SoundPeats Việt Nam Phân Phối

In stock

590,000 
SKU: soundpeats mac đen có mic
Màu Sắc

Đen Có Mic, Trắng Có Mic, Xanh Dương Có Mic

[NC] Tai nghe TWS SoundPeats S5 | Bluetooth 5.0 | Chống nước IPX7 | SoundPeats Việt Nam Phân Phối

In stock

570,000 
SKU: soundpeats s5 đen có mic
Màu Sắc

Đen Có Mic, Trắng Có Mic, Xanh Dương Có Mic

[NC] Tai nghe TWS SoundPeats TRUENGINE 3 SE | Chống ồn CvC&Bluetooth 5.0 | SoundPeats Việt Nam Phân Phối

In stock

930,000 
SKU: soundpeats truengine 3 se đen có mic
Màu Sắc

Đen Có Mic, Trắng Có Mic, Xanh Dương Có Mic

[NC] Tai nghe TWS SoundPeats H1 | Chống ồn CvC&Bluetooth 5.2 | Chống Nước IPX5 | SoundPeats Việt Nam Phân Phối

In stock

1,450,000 
SKU: soundpeats h1 đen có mic
Màu Sắc

Đen Có Mic, Trắng Có Mic, Xanh Dương Có Mic